DLL + Bandnummer

Deutsches Literatur-Lexikon, begründet v. Wilhelm Kosch, 3. völlig neu bearb. Auflage (Hg. Bruno Berger, Heinz Rupp u.a.: Bd. 1-5/ Heinz Rupp u. Carl Ludwig Lang: Bd. 6-16/ Hubert Herkommer u. Carl Ludwig Lang), 18 Bde. (bisher ersch.), Bern/München 1968ff., 6 Ergänzungsbände (Hg. Carl Ludwig Lang u. Heinz Rupp: Bd. 1-2/ Hubert Herkommer u. Carl Ludwig Lang: Bd. 3-6)